New Lime Media, gevestigd aan Hansenstraat 12A 2316BJ Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://zwem.men
Hansenstraat 12A
2316BJ Leiden

+31 (0)71 3020 140

Ivo Hofland is de Functionaris Gegevensbescherming van New Lime Media Hij/zij is te bereiken via privacy@zwem.men.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

New Lime Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@zwem.men, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

New Lime Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • New Lime Media analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

New Lime Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van New Lime Media) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

New Lime Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Websitestatistieken worden in Google Analytics verzameld voor het optimaliseren van onze websites. Deze gegevens worden 50 maanden bewaard om lagentermijn trends te kunnen waarnemen.

Klantgegevens worden in ons webshopsysteem opgeslagen om het voor consumenten makkelijk te maken opnieuw een bestelling te doen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om de verkoopstatistieken in het webshopsysteem te genereren. Op basis van deze statistieken worden commerciële beslissingen genomen. Wanneer een klant geen account meer wenste te hebben kunnen ze een aanvraag doen om deze te laten verwijderen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

New Lime Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. New Lime Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

New Lime Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. New Lime Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de site veiliginternetten.nl.

Op deze website worden eigen cookies en cookies van derden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

PrestaShop

Ons webshopsysteem PrestaShop plaatst functionele cookies.

NaamRetentieFunctie
Functioneel
PrestaShop-* 20 dagen Bewaren winkelwagen
iqitpopup_* 10 dagen Bewaren voorkeur nieuwsbrief pop-up
cookielaw_module 90 dagen Bewaren voorkeur cookies
PHPSESSID sessie

Google Tag Manager 

Wij maken gebruik van Google Tag Manager om de scripts die op de website geplaatst worden te managen.

NaamRetentieFunctie
Functioneel/Analytisch/Tracking
_gcl_au 90 dagen Bijhouden van statistieken en conversies

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken.

NaamRetentieFunctie
Analytisch (anoniem)
_ga 2 jaar Opslaan van een unieke gebruikers ID
_gid 1 dag Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Analytisch
_gat_UA-* sessie

Google Ads

Wij gebruiken Google Ads voor marketingdoeleinden.

NaamRetentieFunctie
Tracking
IDE 20 dagen Targeting voor advertenties

Facebook

Wij gebruiken Facebook voor marketingdoeleinden.

NaamRetentieFunctie
Tracking
_fbp 90 dagen Targeting voor advertenties

Tawk.to

Wij gebruiken Tawk.to om live chats aan te kunnen bieden.

NaamRetentieFunctie
Functioneel
__tawkuuid 180 dagen Mogelijkheid tot chatten met klantenservice
TawkConnectionTime sessie Mogelijkheid tot chatten met klantenservice

AddThis

Wij gebruiken AddThis om social sharing te activeren.

NaamRetentieFunctie
Functioneel
__atuvc 1 jaar Social sharing mogelijk maken
__atuvs 1 dag Social sharing mogelijk maken

Mautic

Wij gebruiken Mautic om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren.

NaamRetentieFunctie
Marketing
mautic_device_id 2 jaar Marketingactiviteiten via Mautic
mtc_id sessie Marketingactiviteiten via Mautic
mtc_sid sessie Marketingactiviteiten via Mautic

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door New Lime Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@zwem.men.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

New Lime Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via een tip bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

New Lime Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@zwem.men.

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd aan vergelijker

Deze site gebruikt cookies om een optimale klantbeleving te creëren. Lees meer hierover in onze privacyverklaring en klik vervolgens op accepteren. Ook is de site beveiligd met Google reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.